уторак, 14. новембар 2017.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/2017

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за набавку услуга број 6/2017 – Процена вредности имовине и капитала Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈП

Позив и документација везани за јавну набавку