уторак, 14. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 40/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку у отвореном поступку број 40/17 – Обнављање лиценци за Checkpoint уређај

Обавештење

Документација везана за јавну набавку