среда, 15. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку 37/16, партија 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 37/16 - Радови на објектима Градске управе, на период од две године, обликовану по партијама, партија 2 - браварски радови

Одлука

Документација везана за јавну набавку