среда, 15. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 15/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 15/17, добра – Клима уређаји за потребе установа социјалне заштите

Обавештење

Документација везана за јавну набавку