среда, 15. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 26/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број  ​26/17 – Радови на текућем одржавању дневног центра и клуба Врачар

Обавештење

Документација везана за јавну набавку