среда, 15. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 36/17, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 36/17 - Куповина штампача и скенера за потребе Градске управе обликована по партијама, партија 1 - штампачи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку