среда, 15. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку 66/15, партија 6

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 66/15 – Основне животне намирнице за потребе Одељења за угоститељске услуге Градске управе града Београда, обликовану по партијама, за партију 6 - јаја

Одлука

Документација везана за јавну набавку