четвртак, 16. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/17

 На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
27. марта 43-45

објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 3/17 – Израда пројекта: „ГИС квалитета чинилаца животне средине”

Позив и документација везани за јавну набавку