четвртак, 16. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 10/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке број 10/17 – Први грађевински материјал, по партијама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку