четвртак, 16. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 23/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 23/17 – Опрема за сензорну собу у дневном боравку Сопот, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Обавештење

Документација везана за јавну набавку