четвртак, 16. новембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 18/17

На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
(јавна набавка број 18/17)

 

 

Обавештење

Документа везана за јавну набавку