петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 43/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 43/17 - Услуга сервисирања монитора, скенера, факс апарата и рачунских машина

 

Одлука

Документација везана за јавну набавку