петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 2/16

 

ГРАД БЕОГРАД
Секретаријат за инвестиције

објављује


ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА 
о јавној набавци, радова број 2/16 – Извођење радова на изградњи објекта Здравствене станице на К.П. 2625/13 КО Кнежевац, дуж Улице Опленачке, ГО Раковица

 

Одлука

Документација везана за јавну набавку