петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученим уговорима за јавну набавку број 22/17, по партијама

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
за јавну набавку добра број 22/17 – Ситан инвентар за потребе установа социјалне заштите у Београду, по партијама

 

Обавештење

Документација везана за јавну набавку