петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 4/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 4/17 – Извођење додатних радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима за које је утврђено да су културно добро у ул: Косанчићев венац бр. 1, Косанчићев венац бр. 1а, Поп Лукина бр. 2-4, Фрушкогорска бр. 2, Косанчићев венац бр. 5/ Фрушкогорска бр. 4, Фрушкогорска бр. 6, Фрушкогорска бр. 8, Фрушкогорска бр. 10, Косанчићев венац бр. 13, Косанчићев венац бр. 15, Косанчићев венац бр. 17, Косанчићев венац бр. 18, Косанчићев венац бр. 19, Косанчићев венац бр. 22, Косанчићев венац бр. 23

 

Одлука

Документација везана за јавну набавку