петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/17

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 за јавну набавку број 21/17, радови – Молерски радови у дневним боравцима Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд

 

Обавештење

Докуемнтација везана за јавну набавку