понедељак, 20. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 49/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 49/17 - Безбедоносна активна мрежна опрема

Позив и конкурсна документација