понедељак, 20. новембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 17/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 17/17 – Осигурање имовине-пословног простора

Одлука

Документација везана за јавну набавку