уторак, 21. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку број 6/17 – Радна одећа и обућа за потребе Одељења за угоститељске услуге Градске управе – Партија 2- Радна обућа

 

Позив и конкурсна документација