уторак, 21. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 67/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште подлове

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку број 67/17 – Хемијска средства за „Winterhalter“ машине

 

Позив и конкурсна документација