уторак, 21. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 24/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује:
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку у отвореном поступку 24/17 - Услуга масовне штампе, печатирања, инсертовања, персонализације и евидентирања уручења пошиљака у вршењу послова утврђивања, контроле и наплате изворних јавних прихода у 2018. години

Обавештење