четвртак, 23. новембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 15/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 15/17 – Текуће одржавање заједничких делова стамбених објеката и станова

Обавештење

Документација везана за јавну набавку