четвртак, 23. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 44/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 44/17 – Расхладни систем за хлађење дата центара Градске управе

Одлука

Документација везана за јавну набавку