четвртак, 23. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 36/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 36/17 – Куповина штампача и скенера за потребе Градске управе обликованe по партијама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку