петак, 24. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 32/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку радова бр. 32/17 – Радови на текућем одржавању дневног центра и клуба Батајница 

 

Позив и конкурсна документација