петак, 24. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 41/17, партије 2 и 5

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 41/17 – Тонери за потребе Градске управе, обликовану по партијама, за партијe 2 и 5

Обавештење - партија 2

Обавештење - партија 5

Документација везана за јавну набавку