петак, 24. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 10/17 – Реализација Програма мерења ултравиолетног зрачења у животној средини на територији Београда

Позив и документација везани за јавну набавку