понедељак, 27. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 57/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 57/17 – Услуга ангажовања конобара за обављање угоститељских послова

Обавештење

Документација везана за јавну набавку