уторак, 28. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 43/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
за поступак јавне набавке број 43/17 – Услуга сервисирања монитора, скенера, факс апарата и рачунских машина

Обавештење