уторак, 28. новембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јаву набавку број 8/17 – Управљање пословним зградама

Позив и документација везани за јавну набавку