уторак, 28. новембар 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/2017

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 30/2017 – Технички преглед изведених радова на завршетку изградње објeкта КДУ уз Добановачки пут у насељу Алтина у Земуну

Позив и документација везани за јавну набавку