среда, 29. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 41/17, партија 1

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за  јавну набавку 41/17 – Тонери за потребе Градске управе, партија 1 – Тонери и кертриџи за штампаче марке „НР”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку