среда, 29. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 1/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности број 1/17 – Припрема за штампу, компјутерски прелом текста и дизајн публикације „Квалитет животне средине у Београду”, за 2016. годину

Обавештење

Документација везана за јавну набавку