четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 68/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 68/17 – Електро материјал

Позив и документација везани за јавну набавку