четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 41/17, партија 1, 3 и 4

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку 41/17 – Тонери за потребе Градске управе, обликовану по партијама, за партије 1, 3 и 4

партија 1 – Тонери и кертриџи за штампаче марке „НР”

партија 3 – Тонери и кертриџи за штампаче марке „Lexmark”

партија 4 – Тонери и кертриџи за штампаче и фотокопир апарате марке „Kyocera”