четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 48/17, партије 2, 4 и 5

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 48/17 – Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате и штампарску машину, партије 2, 4 и 5

 

Одлука

Докуемнтација везана за јавну набавку