четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку бр. 21/17 – Замена еластичних фугни на челичној фасадној конструкцији на објекту
''Палата Београд''

 

Позив и конкурсна документација