четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 48/17, партије 1 и 3

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 
за јавну набавку број 48/17 – Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате и штампарску машину, партије 1 и 3

Одлука

Документација везана за јавну набавку