четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку 2/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
ул. 27. марта број 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 2/17 - Услуге годишњег одржавања ГИС софтвера CadCorp

Обавештење и документација везани за јавну набавку