петак, 1. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга број 12/17 – Штампање публикације „Квалитет животне средине у Београду“

 

Позив и конкурсна документација