петак, 1. децембар 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 4/17

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 4/17, радови – Извођење додатних радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима за које је утврђено да су културно добро у ул: Косанчићев венац бр. 1, Косанчићев венац бр. 1а, Поп Лукина бр. 2-4, Фрушкогорска бр. 2, Косанчићев венац бр. 5/ Фрушкогорска бр. 4, Фрушкогорска бр. 6, Фрушкогорска бр. 8, Фрушкогорска бр. 10, Косанчићев венац бр. 13, Косанчићев венац бр. 15, Косанчићев венац бр. 17, Косанчићев венац бр. 18, Косанчићев венац бр. 19, Косанчићев венац бр. 22, Косанчићев венац бр. 23

Обавештење

Документација везана за јавну набавку