понедељак, 4. децембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 11/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
о јавној набавци добара број 11/17 – Намештај за потребе установа социјалне заштите у Београду, по партијама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку