уторак, 5. децембар 2017.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку 31/2017

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за јавну набавку број 31/2017 – Извођење радова на реконструкцији, адаптацији и пренамени простора у објекту Прихватилишта за децу и младе у Београду, Ул. Живка Давидовића број 64, ГО Звездара

Обавештење

Документација везана за јавну набавку