уторак, 5. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 53/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 53/17 – Услуга израде пројектне документације за потребе Секретаријата за опште послове

Позив и документација везани за јавну набавку