среда, 6. децембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Предлог листе корисника намењених стварању и/или побољшању услова становања интерно расељених лица

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ
о избору корисника намењених стварању и/или побољшању услова становања интерно расељених лица која бораве у неформалним колективним центрима при куповини сеоске куће са окућницом

На Предлог листе корисника за доделу помоћи, подносилац пријаве може уложити приговор Комисији за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлог листе корисника за доделу помоћи на огласној табли Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту. Приговор се  доставља лично, писарници број 8 или путем препоручене поште у коверти на адресу: Секретаријат за социјалну заштиту, 27. марта 43 – 45, Београд, са назнаком „Приговор на предлог листе реда првенства  - куповина сеоске куће са окућницом, с  позивом на број: ,,XIX-07- 404.1-3/2016”.

Предлог можете погледати/преузети овде: