среда, 6. децембар 2017.

Секретаријат за послове начелника Градске управе

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Градска управа града Београда на основу члана 4. став 7. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16) и члана 4. Уредбе о интерном конкурсу ("Службени гласник РС“, број 17/16),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове начелника Градске управе

оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Датум оглашавања: 6.12.2017. године
Датум истека рока за пријављивање: 21.12.2017. године