четвртак, 7. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 48/17, партија 5

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 48/17 – Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате и штампарску машину, обликоване по партијама, за партију 5 - RICOH

 

Обавештење

Документација везана за јавну набавку