среда, 6. децембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 19/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 19/17 – Текуће одржавање пословних просторија и хитне интервенције

Одлука

Документација везана за јавну набавку