четвртак, 7. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 62/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
за јавну набавку број 62/17 – Годишње одржавање опреме система за очитавање калориметара у топлотним подстаницама објеката у ул. 27. марта 43-45 и Краљице Марије 1

Одлука

Документација везана за јавну набавку