понедељак, 11. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 60/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 60/17- Услуга одржавања УПС уређаја сервер сала на локацијама Тиршова бр. 1 и 27. марта бр. 43-45

Позив и конкурсна документација